Kontaktuppgifter

Handelsvägen 8

370 24 Nättraby

0455-38 31 10

Info@esib.se

www.esib.se

ÅRSREDOVISNING

Ett aktiebolag är idag enligt lag tvungen att upprätta en årsredovisning som sedan ska skickas in till bolagsverket för registrering. Årsredovisningen ska upprättas efter Årsredovisningslagen.


Årsredovisningen ska innehålla noter. Noterna är de tilläggsupplysningar som talar om hur företaget värderat sina tillgångar och skulder. Uppgifter om anskaffningsvärden och grunderna för företagets avskrivning av anläggningstillgångarna beskrivs alltså i notform. Årsredovisningen ska sedan undertecknas av styrelsen.


ESIB: En årsredovisning är publikt och därmed kan vem som helst titta på ditt företags årsredovisning. Därför vill vi gärna att en årsredovisning ska se ren, enkel och professionell ut. Vi utformar den tillsammans med dig så den får det utseende som du vill utifrån de ramar vi kan erbjuda.

KONTAKTA OSS

Önskar du kontakt med  någon av oss så lämna gärna dina kontaktuppgifter  till Esib så tar vi hand om ärendet så fort vi kan.


Tack för visat intresse!

0455-38 31 10

info@esib.se

Copyright © All Rights Reserved to Ekonomiservice i Blekinge AB

Webdesign Rudvi Production